10 gode grunde

10 gode grunde

Laver kvalitetsarbejde

Overholder budgettet

Rydder op efter os selv

Overholder aftaler

Laver kvalitetsarbejde

Overholder budgettet

Rydder op efter os selv

Overholder aftaler

1. Høj brandmodstand

Papiruld blev i august 2013 godkendt i den højst opnåelige brandklasse som et organisk isoleringsmateriale kan opnå. Papiruld er nu klassificeret i brandklasse D-s2,d0, der i “Eksempelsamling om brandsikring af byggeri” sidestilles med klasse B materiale.

Det betyder i praksis, at man som husejer ikke længere behøver dække Papiruld af med fx gipsplader, når det installeres i vægge eller på lofter – fx kan det anvendes direkte mod profilbrædder, når det indblæses på et loftrum.

Du kan læse mere de nøjagtige anvisninger og betingelser for brug af Papiruld i dette konstruktionskatalog.

Imprægnering

Papiruld er tilsat salte, som giver en flamme- og glødebeskyttelse. Ved brandpåvirkning frigives fugt fra saltene, som medfører en afkøling og forkulning. De tilsatte salte fordamper ikke med tiden, og den beskyttelse, som disse giver, nedsættes ikke med tiden.

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) har målt Papiruld til at have én af markedets højeste brandmodstande. Det viser en rapport og øvrige forsøg udarbejdet af blandt andre underdirektør Ejner Danø DBI, hvori der er testet forskellige typer isoleringsmateriale. Klik her for at læse rapporten.

For yderligere dokumentation – klik på nedenstående links:

Rapport fra DBI, juli 2001:
“Brandmodstandsbidrag for alternative isoleringsmaterialer med fastholdelsessystem”

Kort opsummering af:
“Brandmodstandsbidrag for alternative isoleringsmaterialer med fastholdelsessystem”

Rapport af KS-Byggeteknisk Service, september 2001:
“Organiske isoleringsmaterialers brandmodstand”

2. Høj isoleringsevne

Isoleringsevnen måles i forhold til, hvor meget varme der passerer gennem materialet – også kaldet lambdaværdi. Jo lavere lambdaværdi – jo højere isoleringsevne.

​Lambdaværdien for Papiruld er 40.

​Ved isolering med Papiruld sikres isolering i en hel flade, det vil sige uden nogen former for kuldebroer og varmetab, som typisk ses ved samlinger og tilskæring med måtter.

3. Effektiv lydisolering

Papiruld er særdeles effektiv som lydisolering.

​Test foretaget af Nordsjællands Akustik viser, at Papiruld ved almindelig samtale reducerer lyden 10 gange bedre end traditionel isolering. Det giver en markant lavere lydpåvirkning. Det er en fordel især i huse der beboes af børnefamilier eller i etageejendomme, kontorbygninger, skole, institutioner mv. Lydisolering bevirker at fodtrin, musik og larm reduceres væsentligt fra én etage til en anden.
Nordsjællands Akustik ApS har foretaget sammenlignende lydmålinger af tre forskellige typer isoleringsmateriale – papiruld, stenuld og glasuld.

Lydtesten viser, at Papiruld lydisolerer væsentligt bedre end stenuld og glasuld:

 • ​Der slipper 84,0 DB gennem 100 mm glasuld
 • Der slipper 79,2 DB gennem 100 mm stenuld
 • Der slipper 65,2 DB gennem 100 mm Papiruld

Kilde: Sammenlignende måling lydisolation, teknisk rapport nr. nsja 10-22 (2010), Nordsjællands Akustik.
Note: Lydniveau målt 20 cm over demokasse, hvor låget er isoleret med forskellige materialer.
(Det anvendte Papiruld er baseret på Papiruld Danmark A/S’s opskrift og produktionsmetode).

​Det svarer til, at man ved at lydisolere med Papiruld frem for glasuld, halverer lyden 4 gange, hvilket er en markant lavere lydpåvirkning. Den store forskel i lydpåvirkningen skyldes Papiruldens hule cellulosefibre, som forhindrer lyd i at trænge igennem. Se hele rapporten ved at klikke på linket i højre side.

Papiruld har relativ høj densitet (28-65 kg/m3) og opfylder kravene som stilles til bygningers lydforhold, fx i form af myndighedskrav eller komfortkrav til lydisolation og efterklangstid. Papiruld kan derfor anvendes som lydabsorbent i fx kontorskillevægge, boligadskillende vægge, lydregulering i institutioner, skoler og kontorer.​

4. Fugttransporterende / ingen dampspærre

Papiruld er et organisk materiale, som er fugttransporterende. Det betyder, at Papiruld tillader fugt at passere uden, at det går ud over isoleringsevnen. Hvis Papiruld udsættes for fugt, vil det eksempelvis lede fugten videre til ydervæg eller loft, hvorfra det hurtigt fordamper i sol og vind eller ventileres væk.

​Selv hvis Papiruld bliver fugtigt bibeholder det sin fulde isoleringsevne. Dampspærre kan ofte undværes alle andre steder end i vådrum (vådrumssikring). Papiruld tillader konstruktionen at ”ånde”, hvilket giver et bedre indeklima.

Ingen brug af dampspærre

Papiruld er et hygroskopisk materiale. Det betyder, at materialet er fugttransporterende og kan modtage og afgive fugt. Ifølge undersøgelse foretaget af Statens Byggeforsknings Institut, kan dampspærre undværes, når der anvendes Papiruld som isolering.

​Selv ved høj fugtighed er Papirulds isoleringsevne stort set uændret. Det vil sige, at hvis Papiruld, som følge af utæthed i konstruktionen, optager fugt, afgives den igen, når forholdene tillader det, og Papiruld genvinder derefter sin fulde isoleringsevne. Fugten optages i isoleringsmaterialets cellevægge således, at der stadigvæk eksisterer stillestående luft både imellem og inden i de hule fibre.​

Derfor vil vi gerne undgå dampspærre

En dampspærre er et stort stykke plastikmembran, som lægges ind i konstruktionen for at forhindre fugt og kondens. Dampspærren placeres på den varme side af konstruktionen, for at forhindre fugt fra indeklimaet i at trænge ud i konstruktionen og beskadige den. Her er det vigtigt, at dampspærren er forholdsvis diffusionstæt. En dampspærre hindrer naturligt luftskifte med et dårligt indeklima til følge, fordi koncentrationen af radon, støvmider, skimmelsvampe mv. stiger. Kun ved anvendelse af mineraluld skal der altid anvendes dampspærre. Det skyldes, at mineraluld ikke har samme naturlige egenskaber som Papiruld til at håndtere den fugt, der måtte opstå i isoleringen.

Ældre huse med utæt dampspærre

I ældre huse kan det være svært at undersøge tilstanden af den eksisterende dampspærre. Har man mistanke om, at dampspærren er utæt, bør man ikke anvende mineraluld, da der kan være risiko for fugtskader med skimmelsvamp, råd og mug til følge.

5. Godt indeklima

Det har stor betydning for indeklimaet om huset er korrekt og tilstrækkeligt isoleret. Er det ikke det, kan man bl.a. opleve følgende:

 • Kuldebroer
 • Kuldenedfald
 • Kolde vægge og gulve
 • Misfarvning af vægge og lofter

Et koldt hjem har stor betydning for komforten for husets beboere. Vi hører ofte husejere fortælle, at deres gulv er fodkoldt, og at det kan være koldt at sidde op af en væg. Det skyldes kuldebroer, som er forårsaget af dårlig eller mangelfuld isolering.

​I værste tilfælde kan dårlig isolering betyde opfugtning af indervægge med mug og skimmelsvamp til følge. Det er på ingen måde sundt at leve i.

Isolering med Papiruld lægger sig som en varm dyne og eliminerer årsagen til varmetab. Det giver et naturligt og godt indeklima. Ved at efterisolere med Papiruld elimineres årsagen til varmetab, og du vil mærke forskel på flere måder bl.a.:

 • Varmere rum
 • Kan skrue mærkbart ned for termostaten på radiatorer
 • Varme gulve og vægge
 • Mindre varmeregning
 • Væsentlig bedre lydisolering f.eks. mellem etageadskillelse

6. C02 – venlig produktion

Selve produktionen af Papiruld er klimavenlig og energieffektiv, fordi isoleringsmaterialet udelukkende produceres af cellulosefibre fra danske overskuds- og genbrugsaviser. Danske aviser er ifølge dansk lovgivning trykt i miljørigtige farver og tryksværte.

​Vi forædler din avis til et byggemateriale i høj kvalitet. I den proces bruges ikke meget energi. Det betyder, at CO2-udledningen under produktionen af Papiruld er meget lille. Den samlede CO2 belastning for fremstilling af Papiruld er derfor væsentligt lavere end ved fremstilling af fx mineraluld.

Stenuld, udleder ca. 27kg CO2/m3
Glasuld, udleder ca. 20,5kg CO2/m3

Papiruld, udleder ca. 7kg CO2/m3

Til produktionen af Papiruld anvendes der således 3 – 4 gange mindre energi end ved tilsvarende mængde til stenuld og glasuld.

​Papiruld udleder dermed betydelig mindre CO2, og er ifølge SBI Anvisning nr. 207 Statens Byggeforskningsinstitut 2003, væsentligt renere at fremstille end andre typer isoleringsmaterialer.

Papiruld er et 100 % genanvendeligt produkt. Det betyder, at overskydende eller gammelt Papiruld, som ikke skal anvendes, kan afleveres på genbrugspladsen eller komposteres.

Ved at vælge Papiruld tager du aktivt stilling til miljøet.

7. Hurtigt og nemt at installere

Det er nemt at isolere med Papiruld. Papiruld klør og svier ikke og er derfor behagelig at arbejde med. Papiruld blæses ind, der hvor det skal bruges. Isoleringsmateriale og maskine står udenfor huset, så kun en indblæsningsslange kommer ind. Så slipper man for at få isoleringsmaterialer båret gennem huset.

​Er der tale om hulmursisolering borer vi et hul i fugen mellem to mursten, som vi reparerer igen efterfølgende. Det efterlader færre ”ar” på facaden. Herefter blæses Papiruld ind under tryk. På den måde sikre vi at Papiruld lægger sig i alle hulrum, hvor den eksisterende isolering er faldet sammen. For at være sikre på at hulmuren er fyldt helt op, blæses Papiruld ind fra flere huller i facaden. Hullerne lukkes igen med en matchende fuge.

8. Ingen råd, skimmel eller skadedyr

Papiruld tilsættes salte (5% borax/borsyre og 10% aluminiumhydroxid) som fungerer som imprægneringsmidler mod brand. Endvidere medvirker borsaltene til beskyttelse mod råd og skimmel. Vores erfaringer viser desuden, at mus og andre smådyr ikke kan lide at bo og bygge rede i Papiruld.

9. Enkel adgang til installationer

Der ligger ofte ledninger og andre installationer under isoleringen på loftet. Med Papiruld er det nemt og hurtigt at komme til installationerne – det skubbes blot til side. Herefter dækkes de igen, og Papiruld udjævnes med hænder, rive, kost eller lignende.

Er der risiko for, at Papiruld vil blæse rundt på særlige vindpåvirkelige arealer, kan man overbruse med en vandforstøver. Så vil Papiruld danne en fast sammenbundet overflade.

10. Et dansk produkt

Vi forhandler isoleringsmaterialet Papiruld fra Papiruld Danmark A/S. Det er et dansk produkt, som har været produceret på fabrikken i Hillerød siden 1989. Producenten har derfor lang erfaring og stor faglig ekspertise, som vi til hver en tid har mulighed for at trække på.​​

Papiruld produceres primært af danske aviser, som trykkes med farver fremstillet af vegetabilske olier.

Papiruld bliver løbende kvalitetskontrolleret af Teknologisk Institut.

Se hvad vores kunder siger

Renset genvex anlæg

Genveksrens kom ud som aftalt og rensede vores 220m2 hus på 1-2 timer. Samtidigt regulerede de styringen af genvex anlægget, så det fremadrettet ville bruge mindre strøm. Efter 10 år havde der sat sig meget skidt i vores rør (fik før/efter billeder vist ved afslutning af opgaven) og vi kan tydeligt mærke forskel på indeklimaet. Madlugt i køkken-alrum forsvinder hurtigt igen og teenage afdelingen virker udluftet igen hele tiden. Jeg giver Genveksrens mine bedste anbefalinger.

Isolering af garage

Samarbejde med Kenneth og Martin er bare altid i top og med deres gå på mod og arbejdsvilje er der altid godt humør og god arbejdsindsats. Takker igen for godt samarbejde

Efterisolering

Lige fra vi tog kontakt til Energikonsulenterne, har der været dog dialog. Tilbuddet kom dagen efter de havde besigtiget opgaven, selvom det var lovet inden for en uge. Vi accepterede tilbuddet og fik en opstartsdato, der lå 4 uger senere. Energikonsulenterne mødte op med 2 flinke mænd, til tiden på dagen og udførte opgaven til fuldtilfredshed. Dea de var gået kunne vi ikke se de havde været der.
Kan klart anbefales.

Rens og indregulering af Nilan ventilationsanlæg

En rigtig god og behagelig oplevelse med en venlig og servicemindet person til udførelsen af det aftalte arbejde.
De kom som aftalt og til tiden, oprydning og rengøring var helt perfekt- man kunne stort set slet ikke se at de havde været her.
Vi fik en god og saglig forklaring af arbejdsgangene og fik set/udleveret billeder både før og efter rensningen af kanalerne.
Så vi kan varmt anbefale dem til denne type opgav

Renset genvex anlæg

Genveksrens kom ud som aftalt og rensede vores 220m2 hus på 1-2 timer. Samtidigt regulerede de styringen af genvex anlægget, så det fremadrettet ville bruge mindre strøm. Efter 10 år havde der sat sig meget skidt i vores rør (fik før/efter billeder vist ved afslutning af opgaven) og vi kan tydeligt mærke forskel på indeklimaet. Madlugt i køkken-alrum forsvinder hurtigt igen og teenage afdelingen virker udluftet igen hele tiden. Jeg giver Genveksrens mine bedste anbefalinger.

Isolering af garage

Samarbejde med Kenneth og Martin er bare altid i top og med deres gå på mod og arbejdsvilje er der altid godt humør og god arbejdsindsats. Takker igen for godt samarbejde

Efterisolering

Lige fra vi tog kontakt til Energikonsulenterne, har der været dog dialog. Tilbuddet kom dagen efter de havde besigtiget opgaven, selvom det var lovet inden for en uge. Vi accepterede tilbuddet og fik en opstartsdato, der lå 4 uger senere. Energikonsulenterne mødte op med 2 flinke mænd, til tiden på dagen og udførte opgaven til fuldtilfredshed. Dea de var gået kunne vi ikke se de havde været der.
Kan klart anbefales.

Rens og indregulering af Nilan ventilationsanlæg

En rigtig god og behagelig oplevelse med en venlig og servicemindet person til udførelsen af det aftalte arbejde.
De kom som aftalt og til tiden, oprydning og rengøring var helt perfekt- man kunne stort set slet ikke se at de havde været her.
Vi fik en god og saglig forklaring af arbejdsgangene og fik set/udleveret billeder både før og efter rensningen af kanalerne.
Så vi kan varmt anbefale dem til denne type opgav

Hvad kan vi gøre for dig?

Har du spørgsmål eller har du brug for hjælp og rådgivning så tøv ikke med at kontakte os!