Vi tilbyder
varmetabs beregning

Varmetabsberegninger beregner varmetabet og u-værdier ved byggeri. Jo lavere U-værdi, desto lettere har byggeriet ved at holde på varmen.
På denne måde kan du let denne et komplet overblik over varmeøkonomien i dit byggeri.

Varmetabsberegning er også en fordel ved mindre ombygninger. Når du skal vælge nye vinduer, bør du kende løsningens energimæssige egenskaber og vide hvor stort varmetabet og vinduernes u-værdi er.