Isolering af skunke

I ældre byggerier, kan man være ude for, at vindspærren ud imod taget er mangelfuld, eller ikke eksisterende. Hvis skunken samtidigt er uisoleret, vil det betyde et markant varmetab, fordi skunken er en del af klimaskærmen, som går direkte ud mod taget. Det er derfor vigtigt at efterisolere skunken optimalt. På den måde stopper man effektivt vinden fra at trænge ind i rummene på førstesalen.

I større huse, f.eks. Bondegårde og Patriciavillaer, kan man opleve, at de første 1-1,5 meter af etageadskillelsen fra ydervæggen og ind er uden isolering.

Her ligger typisk kun et lerindskud på blot 20-50 mm. Det bevirker, at man har et alt for stort varmetab, en høj varmeregning og et dårligt indeklima, hvor man vil føle en udbredt fodkulde.

Problemerne kan afhjælpes med en randisolering. Her indblæses isolering i den yderste del af etageadskillelsen langs tagudhænget, således at de yderste 1-1,5 meter i etageadskillelsen fyldes op med isoleringsmateriale.