4. Fugttransporterende / ingen dampspærre

​Papiruld er et organisk materiale, som er fugttransporterende. Det betyder, at Papiruld tillader fugt at passere uden, at det går ud over isoleringsevnen. Hvis Papiruld udsættes for fugt, vil det eksempelvis lede fugten videre til ydervæg eller loft, hvorfra det hurtigt fordamper i sol og vind eller ventileres væk.

Selv hvis Papiruld bliver fugtigt bibeholder det sin fulde isoleringsevne. Dampspærre kan ofte undværes alle andre steder end i vådrum (vådrumssikring). Papiruld tillader konstruktionen at ”ånde”, hvilket giver et bedre indeklima.
​ 

Ingen brug af dampspærre

Papiruld er et hygroskopisk materiale. Det betyder, at materialet er fugttransporterende og kan modtage og afgive fugt. Ifølge undersøgelse foretaget af Statens Byggeforsknings Institut, kan dampspærre undværes, når der anvendes Papiruld som isolering.

Selv ved høj fugtighed er Papirulds isoleringsevne stort set uændret. Det vil sige, at hvis Papiruld, som følge af utæthed i konstruktionen, optager fugt, afgives den igen, når forholdene tillader det, og Papiruld genvinder derefter sin fulde isoleringsevne. Fugten optages i isoleringsmaterialets cellevægge således, at der stadigvæk eksisterer stillestående luft både imellem og inden i de hule fibre.​

Derfor vil vi gerne undgå dampspærre

En dampspærre er et stort stykke plastikmembran, som lægges ind i konstruktionen for at forhindre fugt og kondens. Dampspærren placeres på den varme side af konstruktionen, for at forhindre fugt fra indeklimaet i at trænge ud i konstruktionen og beskadige den. Her er det vigtigt, at dampspærren er forholdsvis diffusionstæt. En dampspærre hindrer naturligt luftskifte med et dårligt indeklima til følge, fordi koncentrationen af radon, støvmider, skimmelsvampe mv. stiger. Kun ved anvendelse af mineraluld skal der altid anvendes dampspærre. Det skyldes, at mineraluld ikke har samme naturlige egenskaber som Papiruld til at håndtere den fugt, der måtte opstå i isoleringen.

Ældre huse med utæt dampspærre

I ældre huse kan det være svært at undersøge tilstanden af den eksisterende dampspærre. Har man mistanke om, at dampspærren er utæt, bør man ikke anvende mineraluld, da der kan være risiko for fugtskader med skimmelsvamp, råd og mug til følge.

Benløse By 5

4100 Ringsted

SOCIALE MEDIER

fb

MARTIN MODELL 

Tlf : 40 21 99 55

E-mail : martin@energikonsulenterne.com

KENNETH NILAUSEN 

Tlf : 20 63 67 60

E-mail : kenneth@energikonsulenterne.com

KLIK HER FOR MERE INFO: